Acupunctuurconsult

Onderzoek en diagnose

Vanuit de Traditionele Chinese Medische geneeswijze (T.C.M.) wordt gekeken naar de energieën van alle organen. Als deze goed zijn verdeeld en makkelijk door het lichaam vloeien, hebben de mensen over het algemeen geen problemen. Wanneer deze energetica ergens in het lichaam niet meer zo makkelijk vloeit, niet voldoende of juist teveel aanwezig is krijgt men problemen.

Uitgebreid tijd en aandacht

Een effectieve behandeling hiervan begint met de juiste diagnose. Net als bij fytotherapie, een voedingsadvies en auriculotherapie, besteed ik dan ook veel tijd en aandacht aan het stellen van de juiste diagnose. Over het algemeen kan iedereen zijn problemen duidelijk omschrijven, deze informatie is belangrijk maar niet afdoende. Bij het stellen van een goede diagnose is er meer nodig.

Uitgebreid vragen stellen

Daarom worden er allereerst uitgebreid vragen gesteld over uw probleem, maar ook komen er dingen aan bod als uw dagindeling, of u een ochtend- of avondmens bent, uw werkzaamheden, uw humeur en geestelijke gesteldheid, uw eetlust, slaappatroon, stoelgang, menstruatiecyclus etc. Tijdens het gehele bezoek observeer ik u en kijk naar de conditie van uw huid, nagels, haar, aanwezige sprankeling in de ogen, dat alles zegt namelijk iets over uw energiebalans.

Hierna zal aandachtig de pols worden gevoeld en naar de tong worden gekeken.

De pols

Het voelen van de pols is een belangrijk onderdeel van de gehele diagnose, het geeft veel informatie over de hoeveelheid en kwaliteit van energieën van de verschillende organen. Deze informatie verkrijg ik door op drie verschillende plekken en dieptes de pols te voelen naar eventueel aanwezige spanning, breedtes en dieptes, maar ook naar de snelheid zoals in de reguliere geneeswijze. Elke afzonderlijke plek staat voor een specifieke orgaan energie.

De tong

De tong geeft veel informatie over uw gezondheid. Bij de tongdiagnose wordt gekeken naar de vorm, kleur, eventuele aanwezigheid van kloofjes, de vochtigheid en naar de aanwezigheid van veel of weinig beslag op uw tong. Vanwege het goed kunnen beoordelen van het beslag is het raadzaam om 48 uur van tevoren geen tongreiniging te doen. Voorafgaand aan uw consult gelieve geen koffie of rode wijn te nuttigen, dit beïnvloed de kleur van het beslag op de tong waardoor ik geen zuivere diagnose kan stellen.

Een buikonderzoek

Eventueel is er nog aanvullend buikonderzoek nodig, hierbij wordt er aan de buik gevoeld om de temperatuur of eventueel verhardingen in de buik te voelen.

Aandachtig kijken

Door aandachtig naar u te kijken, kom ik ook veel te weten over uw lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Vaak vertellen uw lichaamstaal en houding veel over hoe u zich voelt. Maar ook de conditie en mogelijke verkleuringen van uw huid, de tekening in uw gezicht en de conditie van uw haar en nagels zeggen iets over uw energiebalans.

De diagnose

Met al deze gegevens wordt uw energiebalans opgemaakt en gekeken waar uw disbalans oftewel uw probleem uit voortkomt. Dit leidt tot een T.C.M. diagnose toegespitst op uw persoonlijke energiebalans en hulpvraag en waar uw acupunctuurbehandeling op wordt afgestemd. Dit alles komt tijdens elke behandeling terug, maar zal tijdens het eerste consult de meeste tijd in beslag nemen.

De acupunctuur behandeling

Voor een acupunctuur behandeling is het nodig dat u zich deels ontkleedt, om de zeer dunne en steriele naalden op de voor u juiste locaties te kunnen plaatsen. U kunt daarna plaatsnemen op de behandeltafel, dat kan liggend of zittend, afhankelijk van de locaties die aangeprikt dienen te worden. Wanneer u ligt, wordt u door mij toegedekt met handdoeken om het voor u behaaglijk en aangenaam te houden. Afhankelijk van uw probleem behandel ik u zonodig met moxa op de naald of in de regio waar het nodig is. De naalden blijven ongeveer 20 minuten aanwezig, waarna ze door mij verwijderd worden.

Na de behandeling

Over het algemeen voelen de meeste mensen zich na de behandeling loom en moe en wordt dat als lekker ervaren. Ook kunt u soms een zwaar of dof gevoel krijgen in het behandelde deel van uw lichaam. Dit is normaal en trekt vanzelf weg, na een aantal consulten zal deze reactie verminderen. Voor een optimaal effect van de behandeling, kunt u het beste even meegaan in deze flow en niet meteen weer in de dagelijkse hectiek van de dag duiken.

Mocht u vragen hebben of geïnteresseerd in een afspraak, neemt u gerust contact met mij op of kijk bij “Acupunctuurvragen”.