Disclaimer

Aansprakelijkheid

  • Door het gebruik van de website stemt u, als gebruiker in met de disclaimer. De inhoud op de website van PUUR is van algemene informatieve aard en met de grootste zorg samengesteld. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. U bepaalt zelf de waarde van de informatie op de website van PUUR, voor uw eigen situatie. Het is uw eigen verantwoordelijk welke acties u onderneemt of laat, aangaande uw gezondheid. PUUR raadt aan om een huisarts te raadplegen, als u informatie en advies wilt hebben aangaande uw specifieke situatie.
  • De eigenaar van de website van PUUR is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, op enige wijze ontstaan of voortvloeit uit:
    • het gebruik van de website-webpagina’s en de inhoud, de wijziging of de niet beschikbaarheid van de website en de inhoud.
    • het gebruik van links naar websites van derden, waarover de eigenaar van deze website geen zeggenschap heeft en derhalve niet kan instaan voor de inhoud van deze websites; de volledigheid en actualiteit, of de niet beschikbaarheid van de links.
    • het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze website.

Intellectuele eigendom

De auteursrechten op de website-webpagina’s berusten bij de eigenaar van de website van PUUR, tenzij anders aangegeven. Het is toegestaan de inhoud voor persoonlijk gebruik te downloaden of te printen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan, een gedeelte of gedeeltes van de inhoud voor andere doeleinden te gebruiken en in het bijzonder niet voor commerciële exploitatie. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of webpagina’s of de inhoud daarvan kan een inbreuk opleveren op intellectuele eigendomsrechten en/of in strijd zijn met wet- en regelgeving op onder meer het gebied van privacy.