Hoe kan ik helpen?

Behandelingen volgens de T.C.M. visie kunnen het lichaam bij veel problemen en ziekten helpen om weer in balans te komen, de World Health Organisation (W.H.O.) heeft een lijst met aandoeningen samengesteld waarbij acupunctuur ingezet kan worden als complementaire geneeswijze, d.w.z. als aanvulling op de reguliere geneeswijze en vanuit de T.C.M. wordt acupunctuur vaak uitgevoerd in combinatie met fytotherapie, voedings– en/of bewegingsadviezen en auriculogie.

Voordelen van T.C.M.

De T.C.M. biedt vele voordelen, het draagt bij aan een natuurlijk herstel van het lichaam als het uit balans geraakt is door fysieke of emotionele invloeden. Het is bijzonder effectief en heeft geen bijwerkingen. Het zal uw gehele energiehuishouding verbeteren, waardoor u zich al snel fitter en gezonder zult voelen. Het heeft ook een preventieve werking, het vergroot de natuurlijke weerstand, verhoogt de pijngrens, stimuleert de levenslust en heeft daardoor een positieve invloed op het welbevinden van de mens in het algemeen. U hoeft dus niet te wachten tot u ziek bent, het is overbodig om de T.C.M. pas in te zetten als “al het andere niet helpt”.

Bij acute problemen of (sport) blessures is het uiterst zinvol om T.C.M. toe te passen, hoe acuter het probleem, hoe sneller het verholpen kan zijn. T.C.M. biedt ook verlichting bij vele chronische ziekten, anatomische afwijkingen en kanker, het zal de aandoeningen niet verhelpen, maar zal wel de symptomen van pijn of vermoeidheid verlichten en/of zelfs wegnemen. Na een operatie of bij (blijvend) letsel ten gevolge van een ongeval zorgt de T.C.M. voor verlichting van de pijn en een beter herstel.

Acupunctuur effectief bij meer dan 100 aandoeningen

De W.H.O. is de World Health Organisation: de Wereld Gezondheids Organisatie van de Verenigde Naties. Het is een onafhankelijke organisatie die zich wereldwijd bezig houdt met gezondheidszorg. De W.H.O. heeft een uitvoerige analyse gemaakt van het verrichte wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de diverse acupunctuur- en soortgelijke T.C.M. technieken. Op basis van die analyse heeft de W.H.O. een lijst opgesteld van meer dan 100 ziekten, symptomen of aandoeningen die met acupunctuur goed behandeld kunnen worden.

De Nederlandse vertaling van de W.H.O. lijst ziet u hier.