Voedingsconsult

Onderzoek en diagnose

Vanuit de Traditionele Chinese Medische geneeswijze (T.C.M.) wordt er gekeken naar de energieën van alle organen. Als deze goed zijn verdeeld en makkelijk door het lichaam vloeien, hebben de mensen over het algemeen geen problemen. Wanneer deze energetica ergens in het lichaam niet meer zo makkelijk vloeit, niet voldoende of teveel aanwezig is krijgt men problemen.

Uitgebreid tijd en aandacht

Een effectieve behandeling hiervan begint met de juiste diagnose. Net als bij acupunctuur, fytotherapie en auriculotherapie, besteed ik dan ook veel tijd en aandacht aan het stellen van de juiste diagnose. Over het algemeen kan iedereen zijn problemen duidelijk omschrijven, deze informatie is belangrijk maar niet afdoende. Bij het stellen van een goede diagnose is er meer nodig.

Uitgebreid vragen stellen

Daarom word er allereerst uitgebreid vragen gesteld over uw probleem. Ook komen andere dingen aan bod zoals uw dagindeling en of u een ochtend- of avondmens bent, uw werkzaamheden, uw humeur en geestelijke gesteldheid, uw eetlust, slaappatroon, stoelgang, menstruatiecyclus etc.
En tijdens het gehele bezoek observeer ik u en kijk naar de conditie van uw huid, nagels, haar, aanwezige sprankeling in de ogen, dat alles zegt iets over uw energiebalans.

Hierna zal aandachtig de pols gevoeld en naar de tong worden gekeken.

Pols

Het voelen van de pols is een belangrijk onderdeel van de gehele diagnose, het geeft veel informatie over de hoeveelheid en kwaliteit van energieën van de verschillende organen. Deze informatie verkrijgen ik door op drie verschillende plekken en dieptes de pols te voelen naar eventueel aanwezige spanning, breedtes en dieptes, maar ook naar de snelheid zoals in de reguliere geneeswijze. Elke afzonderlijke plek staat voor een specifieke orgaan energie.

Tong

De tong geeft veel informatie over uw gezondheid. Bij de tongdiagnose wordt gekeken naar de vorm, kleur, eventuele aanwezigheid van kloofjes, de vochtigheid van uw tong en naar de aanwezigheid van veel of weinig beslag op uw tong. Vanwege het goed kunnen beoordelen van het beslag is het raadzaam om 48 uur van te voren uw tong niet te reinigen en voor het consult geen koffie of rode wijn te nuttigen.

Aandachtig kijken

Door aandachtig naar u te kijken, kom ik ook veel te weten over uw lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Vaak vertellen uw lichaamstaal en houding veel over hoe u zich voelt. Maar ook de conditie en mogelijke verkleuringen van uw huid, de tekening in uw gezicht en de conditie van uw haar en nagels zeggen iets over uw energiebalans.

Diagnose

Met al deze gegevens wordt uw energiebalans opgemaakt en gekeken waar uw disbalans oftewel uw probleem uit voortkomt. Dit leidt tot een Traditioneel Chinees Medische diagnose waar uw voedingsadvies op wordt afgestemd. Dit alles komt tijdens elke voedingsconsult terug, maar zal tijdens het eerste consult de meeste tijd in beslag nemen. Een T.C.M. diagnose is altijd heel persoonlijk en ook de samenstelling van het voedingsadvies stem ik dan ook op iedereen persoonlijk af.

Mocht u vragen hebben of geïnteresseerd in een afspraak, neemt u gerust contact met mij op of kijk bij “Voedingsvragen”.