De behandeling

Onderzoek en diagnose

Vanuit de Traditionele Chinese Geneeswijze (T.C.G.) wordt gekeken naar de energieën van alle organen, als deze goed zijn verdeelt en makkelijk door het lichaam vloeien hebben de mensen over het algemeen geen problemen. Wanneer deze energetica ergens in het lichaam niet meer zo makkelijk vloeit, niet voldoende of teveel aanwezig is krijgt men problemen.

Een effectieve behandeling hiervan begint met de juiste diagnose. Ik besteed dan ook veel tijd en aandacht aan het stellen van de juiste diagnose. Over het algemeen kan iedereen zijn problemen duidelijk omschrijven, deze informatie is belangrijk maar niet afdoende. Bij het stellen van een goede diagnose is er meer nodig.

Daarom word er allereerst uitgebreid vragen gesteld over uw probleem. Ook komen andere dingen aan bod zoals uw dagindeling en of u een ochtend- of avondmens bent, uw werkzaamheden, uw humeur en geestelijke gesteldheid, uw eetlust, slaappatroon, stoelgang, menstruatiecyclus etc.
En tijdens het gehele bezoek observeer ik u en kijk naar de conditie van uw huid, nagels, haar, aanwezige sprankeling in de ogen, dat alles zegt iets over uw energiebalans.

Hierna zal aandachtig de pols gevoeld en naar de tong worden gekeken.

De pols

De pols geeft veel informatie over de hoeveelheid en kwaliteit van energieën van de verschillende organen. Deze informatie verkrijgen ik door op drie verschillende plekken en dieptes de pols te voelen naar de eventueel aanwezige spanning, breedtes en dieptes en niet door te luisteren zoals bij de reguliere geneeswijze. Elke plek staat voor een specifieke orgaan energie.

De tong

De tong geeft veel informatie over uw gezondheid. Er wordt gekeken naar de vorm, de kleur, de aanwezigheid van kloofjes, de vochtigheid van uw tong en of er veel of weinig beslag op uw tong aanwezig is. Vanwege het goed kunnen beoordelen van het beslag is het raadzaam om 24 uur van te voren uw tong niet te reinigen en voor het consult geen koffie of rode wijn te nuttigen.

Een buikonderzoek

Eventueel is er nog aanvullend buikonderzoek nodig, hierbij wordt er aan de buik gevoeld om de temperatuur of eventueel verhardingen in de buik te voelen.

De diagnose

Met al deze gegevens wordt uw energiebalans opgemaakt en gekeken waar uw disbalans oftewel uw probleem uit voortkomt. Dit leidt tot een Traditioneel Chinees Medische diagnose waar uw behandeling op wordt afgestemd.
Dit alles komt tijdens elke behandeling terug, maar zal tijdens het eerste consult de meeste tijd in beslag nemen.

De acupunctuur behandeling

Voor de acupunctuur behandeling kan het zijn dat u zich deels moet ontkleden, om de zeer dunne en steriele naalden op de voor u goede locaties te kunnen plaatsen. Daarna neemt u plaats op de behandeltafel, dat kan liggend maar ook zittend, afhankelijk van de locaties die aangeprikt dienen te worden. Wanneer u ligt, wordt door mij toegedekt met handdoeken om het voor u behaaglijk en aangenaam te houden. Zonodig afhankelijk van uw klacht behandel ik u nog met moxa op de naald of in de regio waar het nodig is. De naalden blijven ongeveer 20 minuten aanwezig, waarna ze door mij verwijderd worden.

Na de behandeling

Over het algemeen voelen de meeste mensen zich na de behandeling loom en moe en wordt dat als lekker ervaren. Ook kunt u soms een zwaar of dof gevoel krijgen in het behandelde deel van uw lichaam. Dit is normaal en trekt vanzelf weg, na een aantal consulten zal deze reactie verminderen. Voor een optimaal effect van de behandeling, kunt u het beste even meegaan in deze flow en niet meteen weer in de dagelijkse hectiek van de dag duiken.